איך לצאת ממצריים על מנת לא לשוב אליה יותר?


שנים רבות הייתי שפחה ! השתעבדתי ל : רצפה , לארונות למראות ולפינות . אך לא הסתפקתי בכך . צירפתי אלי צוות עבדים מקצועי . תיזזתי אותם מכאן לשם , נתתי להם לאכול מנות קרב ( מה רע ?) ולא הרפיתי עד שנפלנו כולנו באפיסת כוחות . הייתי בשבי ! נכלאתי בחומות החשיבה שיצרתי לעצמי . באמת!

בתמימות !

הייתי בטוחה שכך צריך לעשות .

אישית – לא חשתי שבויה , הרגשתי בסדר גמור – אך כשהתבוננתי במשפחה שסביבי , בסבל שנגרם להם , התחלתי לחשוד שמשהו כאן לא בסדר ! הקב"ה רוצה שנהנה ונשמח . לא ייתכן שתהייה כאן מצוה הבאה בעבירה . לא יתכן שרצון השם יתברך שאנשים סביבי יסבלו בגללי . משהו לא הסתדר לי ...

ואז ... הרמתי טלפון לרב . כבוד הרב , שאלתי בתסכול , מה ההלכה אומרת שצריך לנקות לפסח . מה חובה , מה חומרה , מה תירוץ ומה המצאה ???

הרב ענה לי בסבלנות .  נתן לי הוראות קצרות וברורות , וניגשתי במרץ לעבוד !!!

וראו זה פלא ! תוך שלשה ימים ( נו – בערך , כמובן ) מצא לו החמץ מקום של כבוד הרחק מביתי . ופתאום  שבו בני המשפחה לתחושות של פורים :" לי'הודים הייתה אורה ושמחה ..." , ומה ששאלתן לגבי הניקיון ??? אהה! לזה השארתי את שלש מאות חמישים וששה הימים הנותרים של השנה – כי באסרו חג של פסח – אני מעדיפה גם לא לנקות...

מאחלת לכולנו יציאה מהנה המייצרים שיצרנו לעצמנו !