מה אומרים אלה שקראו את הספר 'ריסטרט להצלחה'


הספר הינו סיכום בהיר של מפתחות ההצלחה שניתן ללמד אותם לתלמידים הלאה, והקנה לנו פריצת דרך משמעותית בחינוך ובבניית דור המשך של בחורים איכותיים שמשלבים תורה, יר"ש ודרך ארץ ובונים את דור העתיד."

הרב ישראל אברמובסקי ראש בית המדרש תורה והלכה, ירושלים