סגולות מר' חיים  פלאג'י לזמן מגיפה1. להתרחק מתכלית מכעס דאגה ועיצבון !! הדינים והקליפות נתפסים לכעס, דאגות, עצבות.
במיוחד בבית: "אל יטיל אימה יתרה בבני ביתו"
"דע שבכל מקום שיש מגיפה מזיקים מוכנים להזיק והמכה הבא בכעס מדבקת בו המכה"
דגאות / כעסים ועצבות מחלישים את המערכת החיסונית!!
חשוב להקפיד בימים אלו להעביר על המידות לא לריב, זה לא הזמן למריבות
2. סגולה להגיד פרשת פיטום הקטורת בשחרית ומנחה בכוונה גדולה !! וכן לאחר תיקון חצות. וכן בעשרה אנשים יחד עושה רושם למעלה (גם הרב בצרי)
3. פרשת העקדה עקידת יצחק- פעם ביום גברים ונשים.
4. להיות בעל רחמים על כולם כולל בעלי חיים לא להרוג בעלי חיים לא יתושים ולא נחשים בזמן מגיפה צריך להיות רחמניים
5. לומר 100 ברכות ביום, כמו שידוע שבזמן דוד המלך הייתה מגיפה וקבעו לומר מאה ברכות. (מובא בברייתא בשם ר' מאיר עם רמז מן הפסק, שנאמר:
ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך אל תקרי מה אלא מאה ברכות שואל מעמך (עי' רש"י ותוס' מנחות מ"ג).
6. לא לשקר- כתוב שהשקר מביא דבר
7. "בזמן מגיפה מלאכי חבלה הולכים ברחובות בתופים ובמחולות" ה' ישמור, על כל אדם לשנות מעשיו ולהשתדל לשמור אורחותיו
8. להרחיק ממחלוקת בכל עת וקל וחומר בזמן מגיפה לברוח ממחלוקת כמה שיותר ולפייס אנשים פגועים, חשוב במיוחד להיזהר ממחלוקת עם קרובים כמו משפחה או שכנים וכד'
9. להיות אוהב שלום ורודף שלום
10. להידבק בתלמיד חכם
11. להקפיד לגזור ציפורניים לכבוד שבת ולזרוק את הקליפות לבית הכיסא (וכן שיופי ציפורניים)
12. להקפיד לדקדק בענייני טהרת המשפחה (אין טומאה גדולה שיורדת לעולם יותר משלא מקפידים על טהרת משפחה "אשתך כגפן פוריה"- גפן- אותיות נגף)
13. מרב אחר: שמירת הלשון- הבידוד- מחוץ למחנה
14. ענווה
15. אמונה

בהצלחה לכולם !!